ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Розробник та власник інтернет-ресурсу VIAPP.ME та інтернет-ресурсів що знаходяться на рівні піддоменів https://піддомен.viapp.me (надалі – «Сайт») - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАПП ОНЛАЙН», в особі Директора Рибачок Анастасії Юріївни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець» або «Власник Сайту»), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію клієнтам Сайту (надалі – «Публічна оферта»), які бажають отримати послуги страхування, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір»).

Прийняття «акцепт» Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної Оферти Договір вважається укладеним.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Сайт:

веб-сайт https://viapp.me/ - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певних суб’єктів і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через обчислювальну мережу;

Оферта:

пропозиція Власника Сайту укласти угоду про надання послуг з Користувачами Сайту, а саме даний договір Публічної оферти;

Адміністрація Сайту:

особи, наділені повноваженнями щодо Адміністрування Сайту;

Адміністрування Сайту:

комплекс заходів щодо підтримування функціонування Сайту, його працездатності, роботи, зручності для користувача, регулярного розміщення матеріалів авторів Сайту на сторінках Сайту;

Акцепт (прийняття оферти):

повне й беззаперечне прийняття користувачем умов Оферти для можливості використання всіх функцій Сайту, які надаються постачальниками послуг за допомогою онлайн-платформи VIAPP завдяки технічним можливостям інтернет-ресурсу VIAPP.ME та інтернет-ресурсів що знаходяться на рівні піддоменів https://піддомен.viapp.me;

Користувач/Клієнт

будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, що прийняла умови цієї Угоди і користується Сайтом з метою підбору, розрахунку, оформлення та замовлення послуг страхування, які надаються партнерами сайту, страховими компаніями;

Персональні дані

відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства;

Послуги

комплекс послуг, які Постачальник послуг надає Користувачеві для користування Сайтом, після сплати. Об’єм послуг та початок їх надання обираються Користувачем самостійно, з-поміж запропонованих на Сайті варіантів. Відповідно до умов даної Оферти, Постачальник послуг не зобов'язаний надавати Клієнтам будь-які інші послуги, крім зазначених на Сайті. Перелік послуг, які надаються Покупцю/Користувачу в межах замовлення може бути змінено Постачальником послуг в односторонньому порядку, без повідомлення Покупця/Користувача. VIAPP.ME надає Послуги у відповідності з умовами партнерських/агентських/субагентських договорів та угод з Постачальниками послуг;

Постачальник послуг

Страхові компанії та інші організації, що зареєстровані належним чином на території України та мають діючі ліцензії на надання відповідних послуг, що розміщені на Сайті;

Замовлення послуг

Оформлений на Сайті запит Користувача на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, який передбачає закріплення Користувачем обраної на Сайті послуги за конкретною особою (або особами). Оформлення може припускати повну або часткову сплату, або сплату у відведений для цього строк після замовлення Послуги;

Електронний поліс

Це такий же дійсний поліс страхування, але здійснюється в електронній формі. Поліс нічим не відрізняється від паперової форми договору, просто продається в електронному вигляді, що спрощує саму процедуру. Різниця між укладанням паперового полісу і цифровим теж не суттєва. У першому випадку страховиком оформляється традиційний бланк суворої звітності, який доставляється клієнту Новою поштою, кур'єром або іншим способом. У другому випадку електронна версія приходить на e-mail і клієнт сам вирішує роздруковувати її чи ні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Користувачем/Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.
2.2. Сайт надає можливість Користувачам розрахувати вартість Послуги за вказаними параметрами: вартість Послуги у різних страхових компаній, порівняння вартості послуги, вибір варіантів франшиз, додаткових послуг, програм страхування.
2.3. Вказана інформація розміщується на Сайті в зручному вигляді для порівняння та аналізу Послуг. Здійснюючи Замовлення послуги через Сайт, Користувач зобов’язується надати персональну інформацію необхідної для оформлення обраної Послуги.
2.4. При замовленні Послуги Користувач повинен заповнити необхідні поля на Сайті. Якщо Користувач замовив послугу та не сплатив її протягом граничного терміну, таке замовлення буде автоматично скасовано протягом встановленого Постачальником Послуги терміну. Жодних штрафів за скасування неоплаченої Послуги не передбачено.
2.5. Послуги надаються Постачальником послуг на умовах «як є», що означає, що Постачальник послуг надає Послуги, а Користувач отримує їх у тому стані, у якому вони є натепер, при цьому Користувач приймає Послуги «з усіма недоліками», які виявилися одразу або не одразу, без жодних заперечень чи претензій з боку Користувача.
2.6. Сайт, його можливості можуть бути пробною версією (наприклад, бета-версією), і їхня робота може відрізнятися від роботи остаточної версії. Постачальник послуг може в будь-який момент за власним рішенням істотно змінити будь-яку версію Сайту та його функціональних можливостей чи їхніх окремих складників без погодження з Користувачем або з будь-якою третьою особою.
2.7. Види Послуг, їхній обсяг та особливості визначаються Виконавцем на власний розсуд; при цьому Користувач замовляє та отримує Послуги, добровільно приймаючи на себе всі ризики й наслідки цього.
2.8. Угода про користування Сайтом набуває юридичної сили та вважається укладеною між власниками Сайту й Користувачем Сайту з моменту підтвердження Користувачем Сайту своєї Згоди на Користування Сайтом відповідно до положень цієї Угоди.
2.9. Власники Сайту можуть у будь-який момент змінити умови Користування Сайтом без окремого повідомлення Користувачів Сайту. У такому разі Угода про користування сайтом та будь-які додатки, укладені до неї, набувають юридичної сили в їхній новій редакції з моменту їх опублікування на Сайті.
2.10. У разі, якщо Користувач не приймає положення цієї Угоди, він зобов’язаний повністю відмовитися від користування Сайтом.
2.11. Послуги надаються за умови ознайомлення Користувача з умовами цієї Угоди та наявності в Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ

3.1. Послуги щодо користування Сайтом надаються Користувачеві Виконавцем на власний розсуд платно або безплатно; при цьому, у будь-якому разі, використання матеріалів Сайту фізичними та/або юридичними особами не може здійснюватися без погодження з Власником сайту та авторами матеріалів, які розміщуються на Сайті.
3.2. Користувач оплачує послуги страхування у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, самостійно обираючи відповідний йому метод оплати Послуги серед можливих для даного виду Послуги.
3.3. Користувач несе повну, одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати та інші, визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентом банківської карти. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних платежів.
3.4. При обраному способі оплати банківською картою Покупець вказує свої платіжні реквізити банківської картки, а саме: номер картки, термін дії, CVV-код. Дана інформація вводиться на захищеній сторінці інтернет еквайрингу і не передається сайту Viapp.me.
3.5. Шахрайство (або його спроби) з банківськими платіжними картами тягнуть за собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати послуги передбачені цим Договором, доклавши максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту належним чином;
4.1.2. Надати Користувачеві Послуги, визначені в цій Угоді, які полягають у наданні Користувачеві права користуватися Сайтом з метою підбору, розрахунку, порівняння запропонованих Постачальником послуг, оплати та оформлення договорів/полісів страхування, за умови дотримання Користувачем положень цієї Угоди;
4.1.3. Дотримуватися конфіденційності відповідно до чинного законодавства та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності інформації, що надається Користувачем, а також інформації про Користувача та отримані ним Послуги.

4.2. Адміністрація Сайту має право:

4.2.1. На власний розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження користувачів, додавати нові і / або скорочувати наявні Послуги Постачальників, доступні на Сайті сервіси і функціонал, змінювати дизайн, правила бонусної програми, додавати / скорочувати методи оплати доступні користувачам для оплати Послуг на Сайті, змінювати вартість надаваних Послуг.
4.2.2. Без повідомлення користувачів призупинити надання послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт.
4.2.3. Виправляти будь-які помилки в вартості Послуг на Сайті і / або в Замовлених послугах (сплачених і несплачених), замовлених за хибною ціною. В даному випадку, якщо це можливо, Користувачеві буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювання Послуги без утримання штрафу.
4.2.4. На свій власний розсуд, відмовляти Покупцю у доступі до Сайту та запропонованим Послугам, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача.
4.2.5. Збирати інформацію про замовлення Користувача на сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті.
4.2.6. Пропонувати Користувачеві платні або безкоштовні додаткові Послуги. Залежно від кроку Замовлення послуги, на якому пропонується додаткова послуга, її вартість або включається в загальну вартість Послуги, або пропонується до сплати окремо.

4.3. Користувач зобов’язаний:

4.3.1. Надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання страхових послуг. Користувач гарантує що всі дані, які він самостійно заповнює на Сайті, є правильними, а зазначені документи не є підробленими, не містять неправдивої інформації тощо.
4.3.2. Оплатити страхові послуги відповідно до пункту 3 даного Договору.
4.3.3. Виконувати умови Замовлення послуги, встановлені будь-яким з Постачальників Послуг, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, сплатою всіх страхових платежів у відповідний час, і відповідно до встановлених тарифів, правилами і обмеженнями Постачальника послуги.
4.3.4. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання умов цього Договору.

4.4. Користувач має право:

4.4.1. Отримувати замовленні послуги на Сайті своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.
4.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця, пов’язану з отриманням послуг.
4.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем та/або Постачальником послуг.
4.4.4. Користуватися всіма доступними сервісами та інформаційними розділами сайту з метою аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Послуг.
4.4.5. Здійснювати Замовлення послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на вчинення вибору і Замовлення послуги, а також на надання персональних даних, необхідних для Замовлення послуги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на Сайті відповідно до чинного законодавства України.
5.3. Користувач/Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві, за справжність наданих документів та їх зміст, утому числі перед третіми особами, органами чи установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів та договорів страхування, які самостійно заповнює Користувач, та використовує дані лише в такому вигляді, в якому вони були передані Клієнтом.
5.4. Виконавець не несе відповідальність перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідної інформації, несплати страхових послуг тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів держаної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.
5.5. Користувачі самостійно обирають Постачальника послуг, а саме страхову компанію, та саму послугу серед запропонованих на Сайті. Виконавець не несе відповідальність за дії Постачальника послуг.
5.6. Погоджуючись із цією Угодою, Користувач підтверджує свою згоду на використання Сайту виключно у своїх особистих цілях відповідно до положень цієї Угоди; при цьому власники Сайту не відповідають за відповідність чи невідповідність Сайту цілям Користувача.
5.7. У разі виявлення порушення прав та/або інтересів будь-яких осіб при використанні Сайту, у тому числі внаслідок розміщення на Сайті неналежного інформаційного наповнення іншим Користувачем, Користувач повинен повідомити про це Виконавця шляхом направлення відповідного електронного листа з описом скоєного порушення й гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Постачальника послуг, Користувача або будь-яких інших третіх осіб.
5.8. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разу виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Виконавець збирає персональну інформацію Користувача в процесі замовлення Користувача на Сайті та при користуванні Послугами, яке здійснює Користувач. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту.
6.2. При замовлення послуг на Сайті та подальшому користуванні ним, а також при отриманні Послуг Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець послуг має право використовувати для надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди; при цьому відповідальність за точність і достовірність даних, що надаються, несе Користувач.
6.3. Виконавець має право на власний розсуд передавати персональні дані Постачальникам послуг (страховим компаніям) з метою оформлення страхових послуг.
6.4. Контактні дані Користувача можуть використовуватися Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання електронного полісу страхування, будь-яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Виконавця.
6.5. Прийняття Користувачем умов цього Договору в порядку, визначеному цим Договором, свідчить про те, що Виконавець ознайомив Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх.
6.6. Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь-яких претензій до Виконавця у зв’язку із цим.

7. ДОДАТКОВІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Користувач має право:

7.1. Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що підтверджується фактом користування Сайтом, яке здійснює Користувач, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно з цією Угодою.
7.2. Ця Угода складена українською мовою та є обов’язковою до її виконання Сторонами. Строк дії цієї Угоди – до повного виконання зобов’язань, узятих на себе Сторонами згідно з положеннями цієї Угоди.
7.3. Виконавець може змінювати положення цієї Угоди, як і будь-які Додатки до неї, в односторонньому порядку та в будь-який час, без попереднього попередження Користувача та без отримання від Користувача відповідного погодження. Повідомлення про внесення змін до Угоди може бути здійснене на власний розсуд Виконавця шляхом розміщення зазначених змін на Сайті та/або за допомогою повідомлення, яке направляється Користувачеві. Відсутність такого повідомлення не надає Користувачеві права не виконувати умови даного Договору
7.4. Подальше користування Сайтом означає згоду Користувача з будь-якими змінами, які були внесені до Угоди про користування Сайтом.
7.5. Сторони погодили, що надають цій Угоді сили договору, який має юридичну силу для Виконавця та Користувача – з моменту прийняття Користувачем умов цієї Угоди згідно з її положеннями.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ВІАПП ОНЛАЙН»
Код: 43516306
Тел.: 0445990607